Produkter

Köp din utomhusfärg online när du ska måla huset!
Du kan få din beställning hem till dörren eller för avhämtning hos din närmsta Flüggerbutik.
Vill du ha hjälp med färgval och åtgång kan du gärna använda vår färgguide.
Glöm inte att provmåla innan du väljer kulör!
UtomhusfärgFörbehandling

Flügger 01 Wood Tex Grundolja

Grundoljan tränger djupt in i träet och minimerar risken för alg- och mögelpåväxt. Behandlingen motverkar fuktupptagning och sprickbildning så att nästa strykning häftar bättre mot träet.

  • Motverkar påväxt
  • Säkrar vidhäftning
  • Minimerar fuktupptagning i träet

Används som grundolja utomhus på nya eller obehandlade ljusa träsorter, inklusive tryck-och vakuumimpregnerat trä. Används på byggnadsdelar som takfötter, gavelbeklädnader och träfasader.

Pris från 179 SEK  116,35 SEK

Välj kulör
Produktfakta

Typ: Grundolja, vattenbaserad
Densitet: 1,01 kg/liter
Räcker till: ca 4-10 m²/liter per behandling
Torktid vid 20°C, 60 % RF
Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning: ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg m.m.: tvål och vatten
Passar till:

  • Nytt trä utomhus
  • Obehandlat (samt tryck- och vacuumimpregnerat) trä utomhus

Produktanvändning

Flügger Wood Tex Grundolja ingår i systembehandlingen EWT och används som grundolja utomhus på nya eller obehandlade ljusa träsorter, inklusive tryck-och vakuumimpregnerat trä.
Används på byggnadsdelar som takfötter, gavelbeklädnader och träfasader.

Behandling

Underlaget skall vara rent, torrt och välkonstruerat. Tidigare behandlade ytor rengörs och påväxt tas bort. Förvittrade ytor, lös färg och nedbrutet trä ska grundligt avlägsnas. Det ska behandlas med nästa produkt från Wood Tex-serien inom 14 dagar.

Applicering

Omröres före användning. Appliceras med pensel. Överskott av grundolja torkas bort. Trasor med produkten kan självantända. Mätta med vatten eller destruera.
Träets fuktinnehåll får max. vara 15%.

Säkerhetsdatablad och miljöinformation för produkten återfinns på Flüggers hemsida: www.flugger.com

Då omständigheterna under användningen av produkterna ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Slutresultatet är avhängig bland annat av underlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur och luftfuktighet vid målningen. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgivna data i produktdatablad. Se för övrigt information på etikett samt ev. behandlingsanvisning på www.flugger.se

Alla upplysningar är baserade på gällande lagstiftning, laboratorieförsök och praktiska erfarenheter. Kontakt: produktsupport@flugger.com tel. +46 33 700 2370

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad

Välj kulör
Totaltsumma: 0 kr LÄGG TILL I KUNDVAGN