Om cookies

Om cookies

Bohlins BMM AB använder cookies på målahuset.se för att identifiera användare som unika men anonyma individer. information används för att utvärdera besökstatistik, bland annat i syfte att förbättra innehåll, navigation och struktur. Du kan välja att ta bort cookies via inställningar i din webbläsare.

Förändringar i lagen om elektronisk kommunikation från den 1 juli 2011

Riksdagen har beslutat om en lagändring gällande elektronisk kommunikation. Ändringen innebär att alla som besöker en webbplats med så kallade cookies ska lämna sitt samtycke till att cookies används. Lagändringen bygger på ett EU-direktiv och började gälla den 1 juli 2011.

Länk till riksdagens beslut

PTS, Post- och Telestyrelsen, har tagit fram information om de nya cookie-reglerna för både webbplatsbesökare och ansvariga för webbplatser.

Av informationen till de ansvariga framgår att man vill ge dem "tid och utrymme för att ta fram en lösning som fungerar för både webbplats och användare". Bohlins BMM AB har påbörjat ett arbete för att tillgodose lagens krav när det gäller målahuset.se och våra övriga webbplatser.