Inspiration

Ska du måla huset i sommar? Här har vi samlat tips och goda råd,
dessutom svarar vi på de vanligaste frågorna vid målning av fasader.
Har du andra frågor om till exempel utomhusfärg, får du gärna höra av dig så kan vi
svara dig direkt och sedan bygga ut vår kunskapsbank online.

Vilken färgtyp kan jag använda vid ommålningen?

Om huset är målat sedan tidigare har det stor betydelse vilken färgtyp du väljer att använda. Generellt kan sägas att en färg som späds med ett kraftigt lösningsmedel inte bör läggas ovanpå en "svagare" vattenlöslig färg. I värsta fall kan den underliggande färgen lösas upp och en krackelerad yta eller andra skador på färgen uppstå. Den största risken vid fel färgval är att all färg måste avlägsnas och huset målas om från grunden för att få ett fullgott skydd.

Snabbguide:

Målat med lösningsmedelsburna färger (späds/tvättas med lacknafta):

Vid ommålning kan du använda alla typer av färg; nytt skikt av lösningsmedelsburen färg, eller moderna färger med vatten som bas.

Målat med vattenburna färger (späds/tvättas med vatten):

Vid ommålning kan du använda akrylat eller vattenlöslig oljefärg. Måla inte med färg som kräver användning av till exempel lacknafta.

Att använda en vattenlöslig täcklasyr rekommenderas om huset sedan tidigare är målat med en täcklasyr (eller oljetäcklasyr), då effekten av bibehållen trästruktur annars försvinner.

Vattenburna färger, främst akrylat, är vad vi rekommenderar. Förutom att den fungerar på de allra flesta underlag är den också bra för miljön och den färg som bibehåller sin kulör och glans allra längst.